Qui som?

El Col·lectiu 2014 és una associació sense ànim de lucre que vol promoure la reflexió a l’entorn de la “qüestió nacional” catalana. Catalunya viu uns temps de desconcert i desorientació pel que fa no només a quins han de ser els seus objectius nacionals, sinó també a com aconseguir aquests objectius. Potser tenim clar quin som i d’on venim però queda per respondre la pregunta d’on volem anar i, en tot cas, com arribar-hi.

El Col·lectiu 2014 manifesta la seva inequívoca filiació independentista. Entenem, però, la independència com no com a punt d’arribada, sinó com a una etapa més en el procés de construcció nacional del nostre país.

El món viu immers en uns moments d’indefinició i d’afrontar els reptes que es plantegen dia a dia. Si ja els estats plenament consolidats tenen dificultats per afrontar aquests reptes, encara més dificultats tenen les nacions sense estat com Catalunya.

El Col·lectiu 2014 vol ser un espai de debat de tots aquests reptes que afecten les societats modernes. En tant que associació som independents de qualsevol partit. Manifestem únicament la nostra fidel vinculació a Catalunya i al seu progrés social i nacional.

Volem promoure la reflexió i l’anàlisi dels temes que afecten el nostre dia a dia: de l’economia a l’educació, de l’ecologia a la globalització. Així com, també, la reflexió sobre el que som i el que volem ser, i el nostre fet nacional.

Les eines per a dur a terme aquest projecte seran les publicacions, l’organització de seminaris, les noves tecnologies, les presentacions de llibres, les conferències. Volem posar a l’abast un “corpus” teòric i els elements de reflexió que ens permetin, més aviat que tard, assolir l’objectiu de la plena construcció nacional del nostre país. Una Catalunya lliure en una societat de nacions lliure.